ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

СМАРТ Ко. – История

 

Основана през 1990 от инж. Бойко Н. Христов.

1990 Начало със сервизно обслужване на Филипс Медицински Системи – Компютърен Томограф и Би-планова Ангиографска Система в Медицинска Академия на гр. София.
1991 Печели обществена поръчка за доставка на Клинична Лаборатория от Bayer, Boehringer, Hoffmann la Roche и Merck за МЗ.
1992 Печели обществена поръчка за консумативи за диализа на Fresenius за МЗ. Ултрасаунд апаратура на ALOKA.
1993 Инсталира Ангиографска Система на PHILIPS при Проф. Чирков в УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – гр. София. Смарт Ко. е представител на 10 компании за България .
1994 Печели първата обществена поръчка по ФАР за ECG и Defi’s на HELLIGE за 80 линейки.
1995 Инсталира ПЪРВИЯТ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В БЪЛГАРИЯ на PHILIPS в УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София.
1996 Инсталира ПЪРВИЯТ Компютърен Томограф на PHILIPS за УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София. Инсталира Апаратура за Лаборатория в Правителствена Болница – гр. София.
1997 Печели обществена поръчка за Компютърен Томограф на PHILIPS за Правителствена Болница и Транспортна Болница – гр. София.
1998 Печели обществена поръчка за 150 Системи за Диализа на Fresenius за МЗ. Инсталира Flow - Cytometer на Coulter в гр. Пловдив.
1999 Печели обществена поръчка за Васкуларна Ангиографска Система на PHILIPS в Националният Кардиологичен Център и Flow – Cytometer на Coulter в Централната Клинична Лаборатория.
2000 Печели обществена поръчка за Компютърен Томограф на PHILIPS в Болницата за Спешни случаи. Инсталира Genesys Гама Камера на ADAC в гр. Стара Загора.
2001 Печели обществена поръчка за Магнитен Резонанс на PHILIPS – Intera 0.5T в гр. Шумен. Монитори и Помпи на Artema за МЗ.
2002 Инсталира Кардио-Васкуларна Апаратура в Лабораторията на УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – София и Дигитален Рентгенов Апарат – Duo Diagnost на PHILIPS. Награда N.1 от PHILIPS MS за MCR.
2003 Печели обществена поръчка за Нуклеарна Медицина, Гама Камера – MeridianII на PHILIPS в Полицейска Болница на гр. София.
2004 Печели обществена поръчка за Нуклеарна Медицина, Гама Камера – MeridianII на PHILIPS в Психиатричната Клиника на гр. София. Управление на проект и инсталиране на два Ядрено Магнитни Резонанса и Кардио-Васкуларна Система в Словения.
2005 Управление на проект и инсталиране на шест броя Рентгенови Апарата в Молдова.
2006 Инсталира и управлява Магнитен Резонанс собственост на фирма Смарт Ко. в Диагностичен Център в Университетска Болница за Ортопедия – Горна баня
2007 Цялостно модернизиране на съответните отделения по физиотерапия, електротерапия и хидротерапия с продукти на Enraf Nonius, Ewac и други във Военномедицинска Академия на гр. София.
2008 Печели обществена поръчка на Световната банка – Moбилна Кардио-Васкуларна Система – BV Pulsera 12” в МБАЛ „Н.И. Пирогов” ЕАД.
2009 Надграждане на Ангиографска Система до Allura Xper FD10 на PHILIPS HEALTHCARE в УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – гр. София.
2009 Инсталира Ангиографска Система – Allura Xper FD10 на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Стара Загора.
2009 Инсталира два броя Рентгенова Апаратура – ESSENTA DR на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Стара Загора.
2009 Инсталира три броя Компютърни Томографи – CT BRILLIANCE 6 SLICE на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Добрич, гр. Ямбол и гр. Стара Загора.
2009 Инсталира ПЪРВИЯТ ПОЗИТРОННО-ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ в България – PET/CT Gemini TF 16 на PHILIPS HEALTHCARE в УМБАЛ „Света Марина”, гр. Варна.
2010 Инсталира Ангиографска Система – Integris V3000 на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Сливен.
2010 Инсталира Ангиографска Система – Integris H5000C на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Бургас.
2011 Инсталира Ангиографска Система Integris H 5000 С на PHILIPS HEALTHCARE, гр. Бургас, кв. Ветрен
2012 Инсталира Ангиографска Система Integris H 9 F на PHILIPS HEALTHCARE, гр. Шумен

Документи